Черен PR: концепция, техники, примери.

  • RED
  • PR Blog
  • Черен PR: концепция, техники, примери.

Черният PR също е PR. Той се характеризира с планирани действия, целящи да разрушат или увредят имиджа на определена личност или организация. Интересен факт е, че терминът има руски произход, но в западната практика с него са се означавали дейности, насочени към подкрепа на афроамериканците. Терминът “черен PR” е въведен още в началото на 90-те години на миналия век за обозначаване на разпространението на информация с политически или търговски характер, която се заплаща неофициално. Но въпреки чисто руския произход на термина, подобни дейности за дискредитиране на конкуренти се извършват във всички страни по света. На Запад обаче тя е по-прикрита.

Цветен PR

Съвременният PR е цяла пъстра палитра, която предполага използването на различни методи за постигане на определени цели на позиционирането. Палитрата на PR е следната:

Бял – изграждане на тесни връзки между субекта и обществеността с цел създаване на положително отношение към неговата личност или дейност.

Черен – точно обратното на предишния тип PR. Целта му е да създаде негативен образ на конкурента в очите на обществеността.

Сивият PR е положителен или отрицателен PR, който използва данни от скрити източници. Често включва въздействие върху подсъзнанието на аудиторията.

Розов – основани на легенди и митове, които задоволяват нуждата на публиката от илюзия. Налице е социален оптимизъм и усещане за предстоящо благоденствие.

Жълт – скандална обидна информация, която привлича общественото внимание и предизвиква разгорещени дебати.

Зелен – демонстрира социална отговорност и загриженост за околната среда.

Златен – създаване на имидж на организацията въз основа на ценообразуването.

Основни характеристики на черния PR

Черният PR е неразделно явление в съвременната търговска, политическа или информационна среда. Това е един от методите на нелоялна конкуренция, при който някой се опитва да натопи конкурента си, като разпространява невярна или компрометираща информация за него. Могат да се откроят основните характеристики на този вид дейност:

– носи съзнателно невярна информация, а ако е вярна, обикновено е получена от някого;

– нечестни средства (подкуп, шпионаж и т.н.); може да доведе до разрушаване на репутацията на дадена организация или човек (по-лесно е да се започне работа по нещо ново, отколкото да се опитваш да се “изчистиш” от черния PR);

– информацията, която се предоставя на обществеността, често не съответства на моралните и етичните норми на обществото.

– целта на черния PR не е да се подобри собствената репутация, а да се “потопят” конкурентите;

– публикуването на компрометираща информация в медиите е платено;

– компрометиращата информация обикновено съдържа някаква нова, завоалирана идея, която трябва да бъде наложена на аудиторията;

– в някои случаи може да бъде полезен за целевата група (повишена видимост);

– компрометиращата информация почти винаги се разпространява анонимно;

– подготовката на черната PR кампания изисква значителни материални инвестиции.

PR-мениджърът работи с компрометираща информация по стандартна схема, която е приложима за всяка PR-кампания. Той включва следните елементи:

-определяне на крайните цели и детайлизирането им в конкретни задачи (какво искате да постигнете накрая);

– определяне на целевата аудитория (в кои среди ще разпространявате информация); местоположение и контакти (къде и как можете да достигнете до целевата аудитория, за да предадете посланието);

– разработване на план за работа с медиите (анализ на методите за достигане до целевата аудитория, определяне на приоритетите, които искате да достигнете);

– определяне на посланието (какво трябва да бъде посланието, за да намери отклик в общността);

– планиране на събитията, по време на които ще се разпространява компрометиращата информация; планиране на съпътстващите събития, които ще бъдат предизвикани, за да се увеличи отзвукът;

– пряко създаване на събития, разпространение на информация; Анализ на резултатите; Прилагане на корективни действия;

– завършване на проекта.

Още статии по темата:

Tехники за правене на черен PR

Черният PR в политиката

Основни инструменти на черния PR в интернет

Абонирайте се за PR Блогът!

Тагове

Член сме на

КАРИЕРИ

Винаги ще проявим интерес към умни, амбициозни и талантливи хора. Изпратете ни Вашето CV и ни разкажете какви са вашите супер умения, които ще ни накарат да ви вземем веднага!