Стажантски програми

Ако сте студенти или наскоро сте завършили хуманитарни науки. Ако:

  • Общуването не ви плаши и можете да обличате мисълта си в думи, както в устна, така и в писмена форма;
  • Проявявате инициативност, решителност и любопитство;
  • Познавате дигиталния и социалния свят;
  • И искате да се развивате в сферата на комуникациите.
 

Изпратете ни кратко CV (на office@ rca.bg) и ни представете най-добрата визия за себе си. Нека първият ви проект е изграждането на вашия собствен имидж!

Стажантска програма – Журналист

Описание Платен стаж за СТАЖАНТ – РЕПОРТЕР.  Какво представлява стажантската позиция: На кандидатстващите се дава възможност да практикуват в напълно реална